ข่าวสารและกิจกรรม
Category
Thai-Lao, Youth Forum For Anti Drugs
การประชุมเยาวชนอาเซียน ระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Posted : 06 July 2562
Detail :

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Thai-Lao, Youth Forum For Anti Drugs ว่าด้วยหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" ระหว่างเครือข่ายเยาวชนไทย และเยาวชน สปป.ลาว ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี