ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับ องค์การแพลนฯ เดินหน้าลุยพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักสื่อสารด้านสิทธิเด็ก รุ่นที่ 1 จังหวัดชลบุรี
Read More
16 November 2023
เลขาธิการ ยท. ย้ำ ยืนเคียงข้างเพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่
Read More
07 November 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับ องค์การแพลนฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Read More
04 November 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับ องค์การแพลนฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Read More
04 November 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับ องค์การแพลนฯ ติดตามการจัดกิจกรรมรู้ทันภัยกรูมมิ่งโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
Read More
02 November 2023
สสส. สานพลังสถาบันยุวทัศน์ฯ เตือนคนรุ่นใหม่ “สูบบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า” เสี่ยงมะเร็งช่องปาก คนไทยป่วยสูงเป็นลำดับที่ 6 มะเร็งทั้งหมด พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพป้องปาก ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
Read More
20 October 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ ประชุมหารือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาระยอง และมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
Read More
19 October 2023
สถาบันยุวทัศน์ ฯ ถอดบทเรียนการทำงานด้านการป้องกันการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกับเครือข่ายการทำงานทั่วประเทศ
Read More
28 September 2023
รองเลขาธิการ ยท. ลงพื้นที่ติดตาม "โครงการความปลอดภัยทางถนน สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง"
Read More
20 September 2023
เลขาธิการ ยท. ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับ 50 หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย
Read More
20 September 2023