ข่าวสารและกิจกรรม
Category
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ "คนดีของสังคม"
ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
Posted : 30 October 2020
Detail :

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 นายนพดล อินทร์ต๊ะ หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ผู้แทนสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้ารับโล่เกียรติคุณ "คนดีของสังคม" เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 20 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยได้เกียรติจากท่านพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต