ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สวัสดีปีใหม่ 2563
ครอบครัวสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Posted : 29 December 2019
Detail :

สวัสดีปีเก่า2562 ต้อนรับปีใหม่2563 ครอบครัวสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร