ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สูบแล้วได้อะไร
สปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า "สูบแล้วได้อะไร"
Posted : 16 May 2019
Detail :

รางวัลชมเชย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชื่อผลงาน "สูบแล้วได้อะไร" ในโครงการ "ประกวดสปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2018" โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

https://www.facebook.com/TYI.Thailand/videos/2235470606482633/