ข่าวสารและกิจกรรม
Category
จะสูบอะไรก็ตายเหมือนกัน
สปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า "จะสูบอะไรก็ตายเหมือนกัน" (ชนะเลิศ)
Posted : 16 May 2019
Detail :

รางวัลชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชื่อผลงาน "จะสูบอะไรก็ตายเหมือนกัน" ในโครงการ "ประกวดสปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2018" โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

https://www.facebook.com/TYI.Thailand/videos/261582037806603/