ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เท่จะตาย
สปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า
Posted : 16 May 2019
Detail :

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ ชื่อผลงาน "เท่จะตาย" ในโครงการ "ประกวดสปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2018" โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

https://www.facebook.com/TYI.Thailand/videos/317378058817165/