สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • 2024-03-30
สมาคม Jump Rope Thailand จับมือสถาบันยุวทัศน์ ฯ อบรมนักกีฬารุ่นใหม่ “ปลอดบุหรี่ไฟฟ้า”

วันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย (JR) จัดอบรมฝึกซ้อมนักกีฬามือสมัครเล่นและผู้ตัดสินกีฬา โดยมีนักกีฬาเยาวชนมือสมัครเล่นอายุระหว่าง 10-16 ปี เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน โดยก่อนเริ่มการอบรม นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และ สสส. ร่วมสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของนักกีฬาและผลลัพธ์ของการแข่งขัน เนื่องจากสูญเสียความสมบูรณ์ของสุขภาพ

... อ่านต่อ

ข่าวสารอื่นๆ

สื่อและรายการโทรทัศน์

สปอตรณรงค์ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพ "เลิกสูบกู้โรค"


หน่วยงานในความร่วมมือ