สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • 2023-07-24
ยท. ร่วมกับ อบจ.ระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดระยอง

ยท. ร่วมกับ อบจ.ระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดระยอง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา แกนนำนักเรียนและนักศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดระยอง สนับสนุนโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ในหัวข้อ “ทักษะคิดการเอาตัวรอดภัยบนท้องถนน” โดย ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค เพื่อให้แกนนำนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้ที่ถูกต้องนำไปต่อยอด ในกิจกรรมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำโดย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสานต์ พฤษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

... อ่านต่อ
สื่อและรายการโทรทัศน์

สปอตรณรงค์ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพ "เลิกสูบกู้โรค"


หน่วยงานในความร่วมมือ