สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • 2022-11-06
“Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่ The Cinema” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ SF World Cinema Central World กรุงเทพมหานคร ชั้น 7 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่ The Cinema” ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงภัยอัตรายของธุรกิจยาสูบที่เข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน โดยมีนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุรี่และบรรยายในหัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้าภัยเสี่ยงของวัยรุ่นไทย” ทั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษาจากอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9 วิทยาลัย ได้แก่
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
3. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
8. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

... อ่านต่อ
สื่อและรายการโทรทัศน์

ค่ายรุ่น 4


หน่วยงานในความร่วมมือ